Gdy wynajmując mieszkanie ponosimy nakłady

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, czyli jesteśmy najemcą, w czasie mieszkania w tym lokalu na pewno niezbędne będą mniejsze lub większe nakłady finansowe. W takim układzie pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia: Czy za poniesione przez nas nakłady zostaną nam wyrównane przez właściciela lokalu, czyli wynajmującego. W takich kwestiach kodeks cywilny rozróżnia 2 pojęcia: nakłady konieczne i nakłady ulepszające. W teorii rozróżnienie tych dwóch pojęć niby nie nastręcza specjalnych trudności, jednak samo życie niesie ze sobą w tej kwestii wiele problematycznych sytuacji. Wszystko w sumie zależy od dobrej woli obu stron, bo przecież wynajmującemu tez powinno zależeć na tym, by jego lokal mieszkalny był na bieżąco utrzymywany w czystości i dobrym stanie technicznym. Podobnie najemca tez będzie chętniej mieszkał w lokalu zadbanym i odpowiednio wyposażonym. Najlepiej od razu, przy umowie najmu określić pisemnie, jaki zakres czynności będzie należał do najemcy, jakie zaś prace i obowiązki bierze na siebie wynajmujący dany lokal mieszkalny czy tez usługowy – w tym przypadku zachodzą podobne relacje prawne.