Ograniczenie kontaktów z dzieckiem – jak działa

W sytuacji, kiedy rodzice dziecka się rozwodzą lub też nastanie pomiędzy nimi stan separacji, pozostaje kwestia opieki nad dzieckiem, a więc kto ją będzie sprawował i w jakim zakresie. Najlepiej jest, jak pomiędzy rodzicami dziecka powstanie porozumienie w tej kwestii, a więc że dziecko zamieszka z jednym z rodziców, natomiast drugi z rodziców będzie sprawował również władzę rodzicielską, w zakresie wcześniej uzgodnionym. Problem powstaje, kiedy pomiędzy rodzicami nie ma takiego uzgodnienia, wtedy Sąd Rodzinny wypowiada się w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców. Sąd może orzec, iż jedno z rodziców będzie miało ograniczenie władzy rodzicielskiej, w praktyce takie orzeczenie może mieć bardzo różne aspekty. Na przykład dany rodzic będzie mógł kontaktować się z dzieckiem w określonym czasie, współdecydować tylko w określonych z góry kwestiach – w przypadku złamania takiego orzeczenia Sądu dany rodzic naraża się na konsekwencje prawne, a więc nie przestrzeganie postanowień i orzeczeń sadowych. W praktyce mają miejsce takie sytuacje dość często, gdyż rodzice w sytuacji rozwodu starają się zatrzymać dziecko i jak najwięcej praw do opieki nad nim przy sobie.

Cześć, mam na imię Piotrek i zapraszam Cię na mojego bloga, który poświęcony jest tematowi mieszkań. Jeśli ten temat wydaje się dla Ciebie interesujący, zapraszam!