Rodzina polska za granicą – trudne początki

Od czasu wejścia do unii zaczął się czas, w który mnóstwo Polaków wyjechał za granicę, początkowo były to wyjazdy indywidualne a z czasem zaczęły dojeżdżać rodziny i dzieci. Teraz w krajach unijnych jest bardzo polskich rodzin i stało się to zjawisko powszechnym. Zazwyczaj, chociaż nie koniecznie wyjeżdżał ojciec i ściągał rodzinę jednak również bardzo często była to najpierw matka, która po znalezieniu pracy i mieszkania ściągała męża i dzieci. Zazwyczaj są to bardzo ciężkie przejścia zwłaszcza na początku, zwłaszcza dla osób które na początku nie znają wystarczająco dobrze lub nawet wcale języka kraju, w którym zamieszkują. Bardzo często przezywają szok kulturowy i mentalności ludzi mieszkających w danym kraju. Są inne zwyczaje, inne święta, inna kuchnia. Dzieci zazwyczaj bardzo szybko się aklimatyzują, jednak nie zawsze, albowiem wiadomo, że każe ma innych charakter i bardzo ciężko znoszą dzieci nieśmiałe, które bardzo ciężko się aklimatyzują w każdych warunkach nawet we własnym kraju, gdzie nie ma bariery językowej. Jednak bardzo duża część znajduje za granica swój drugi dom a Polskę odwiedza tylko z okazji świąt.